Krovy

Druhy krovů:
V dnešní době je na výběr několik druhů.

Hambálkový krov

hambalkovy-obr.1

Je to nejběžnější a nejjednodušší dřevěný krov. Střecha obdélníkového půdorysu má tvar písmena A je vhodná do rozponu 8 až 9 m.

Vaznicový krov

vaznicovy-krov

Vaznicový krov je vhodný na překrytí složitějšího půdorysu. Na rozdíl od hambálku u vaznicového krovu neděláme zavětorvání. Tuto úlohu přebírají vaznice.

Věšadlový krov

vesadlovy-krov

Principem konstrukce je vyloučení ohybných momentů vaznice a přenesení celého zatížení do vzpěr.